Privacy Policy

บริษัท แฟชั่น อี-คอมเมิร์ซ เอเชีย จำกัด (เรียกว่า “FECA” หรือ “เรา”) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "one" ALL IN ONE CREAM by euglena cosmetics (ยูกลีนา คอสเมติกส์) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลสมาชิกของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) และข้อมูลอื่นใดที่นำไปสู่การระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ตลอดจนวิธีที่เราใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลเหล่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ FECA เป็นผู้รวบรวมผ่านเว็บไซต์ที่ FECA เป็นผู้ดูแล (https://www.euglena.in.th/one “เว็บไซต์”) นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการโพสต์นโยบายเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งอีเมลไปยังสมาชิกออนไลน์ของFECA การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของคุณ

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณสามารถเข้าและเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสมัครสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของFECA คุณจะต้องลงทะเบียนด้วย (ก) ชื่อและนามสกุล (ข) ที่อยู่อีเมล และ (ค) หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลสมาชิก”) บนเว็บไซต์ ในฐานะสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของFECA คุณจะได้รับบริการสำหรับสมาชิกที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คิดมูลค่า แต่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ การบริการสำหรับสมาชิกมีดังนี้
       (i) ได้รับข้อมูลอัพเดตทางอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อมูลแคมเปญจากFECA เป็นต้น
       (ii) เข้าไปยังหน้าเว็บสมาชิกของคุณได้
       (iii) เข้าร่วมแคมเปญหรือการแข่งขันออนไลน์บนเว็บไซต์*
       (iv) ได้รับและใช้คะแนนสะสมบนเว็บ
       (v) ได้รับและใช้คูปองบนเว็บ* และ
       (vi) โพสต์และเรียกดูการแสดงความคิดเห็นและการรีวิวผลิตภัณฑ์
        * บริการในข้อ (iii) (iv) และ (v) มีไว้สำหรับสมาชิกที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
หลังจากลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิกและเลิกรับบริการที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเวลา โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถแจ้งมายังเรา แล้วเราจะยุติการให้ข้อมูลแก่คุณทันทีที่มีการยืนยันข้อมูลที่จำเป็นบางประการ

3. สมาชิกออนไลน์ของ euglena

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของตนบนหน้าเว็บของสมาชิกในเว็บไซต์ และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองทุกเวลา

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นนอกเหนือจากeuglena cosmetics เว้นแต่ว่าเราจะขอและได้รับความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

4.1 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อหุ้นส่วนธุรกิจ
เราให้หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้บริการหลายประเภทในนามของเรา ดังนั้น FECAอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดร่วมและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรืองานกิจกรรมที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หุ้นส่วนธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตได้โดยการแจ้งให้FECAทราบ
4.2 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก
เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อดูแลและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้และธุรกิจของFECA และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการนั้น เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการตามที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการดังกล่าวในนามของเรา เราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น
4.3 การเปิดเผยอื่นๆ
เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่คุณและ
     (ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ปฏิบัติงานบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการที่สนใจและเพื่อแจ้งให้คุณทราบ (เว้นแต่ว่าคุณจะแจ้งว่าไม่รับ)
     (ข) ปกป้องหรือป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของFECA และ
     (ค) ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า FECA และสาธารณชน

นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจของFECAพัฒนาขยายตัว เราอาจซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัท และในการนี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจถือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการโอนถ่ายได้เว็บไซต์นี้ทำให้คุณสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการรีวิวผลิตภัณฑ์ บล็อก และการใช้งานอื่นๆ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและโปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ FECAไม่สามารถป้องกันการใช้งานข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว

5. ความปลอดภัย

FECAรักษาวิธีการและมาตรฐานที่เข้มงวด และดูแลปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เรามีทุกวิถีทางตามเหตุผลสมควร และป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการโอนถ่ายจากคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การโอนถ่ายข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และคุณได้รับทราบว่าคุณรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากที่เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เราได้รับนี้

6. คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป เมื่อคุณเข้ามายังเว็บไซต์ จะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าใช้ของคุณบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่คุณใช้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ไอพีที่คุณใช้เข้าอินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาในการเข้าเว็บไซต์ หน้าที่เข้าใช้ในระหว่างอยู่ในเว็บไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณกับเว็บไซต์นี้ หากมี เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยการวาง “คุกกี้” ไว้ในฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้ “เว็บบีคอน” เพื่อให้เรารู้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้ง และให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ

คุกกี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราติดตามและกำหนดเป้าหมายความชอบของคุณ ข้อมูลที่คุกกี้จัดเก็บไม่รวมถึงชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณแต่อย่างใด เราใช้คุกกี้เพื่อระบุหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้และเพื่อให้เราทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าใช้งานของผู้ใช้ และนำไปปรับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณในคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บบราวเซอร์ส่วนมากจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้ได้ หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์เรียกดูเว็บที่คุณใช้ หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ คุกกี้จะถูกจัดเก็บเอาไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก โดยการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและการใช้งานเว็บบีคอนของเรา หากต้องการป้องกันไม่ให้เว็บบราวเซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้และ/หรืออนุญาตให้มีการใช้งานเว็บบีคอน โปรดทำตามขั้นตอนที่จำเป็น

7. ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่มาจากหรือนำไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณใช้ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะไม่ขึ้นกับนโยบายนี้ FECAจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลใดๆ โปรดดูนโยบายของบุคคลภายนอกแทน

8. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการทราบว่า เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณไว้บ้าง หรือมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยตรงตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

[ที่อยู่อีเมล] store@euglena.in.th
[ที่อยู่สำหรับติดต่อ ] 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

Copyright © 2018 FASHION E-COMMERCE ASIA CO.,LTD. All rights reserved.