เราประสบความสำเร็จในการ
เพาะเลี้ยงยูกลีนาครั้งแรกของโลก*


โดยการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “นำยูกลีนามาใช้เพื่อความงาม” และด้วยพลังจากยูกลีนา ผสานกับเทคโนโลยีสุดล้ำ มาเป็นผลิตภัณฑ์ one ALL IN ONE CREAM


* เป็นการเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมความงามครั้งแรกของโลก

ยูกลีนา

เป็นสิ่งมีชีวิตตระกูลเดียวกับสาหร่าย เติบโตในน้ำจืด ความมหัศจรรย์ของยูกลีนาคืออุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อมนุษย์ถึง 59 ชนิด

Copyright © 2018 FASHION E-COMMERCE ASIA CO.,LTD. All rights reserved.